Tjänsterna & Signalerna som TipToeTrading erbjuder ska under inga omständigheter uppfattas som investeringsrekommendationer enligt lag(1991:980) om handel med finansiella instrument och skall inte heller ses som investeringsrådgivning enligt lag(2007:528) om värdepappersmarknaden. Inget som våra anställda kommunicerar via läroplattformen utgör någonsin en riktkurs för något värdepapper. All handel som sker är på egen risk, handel med värdepapper och underliggande instrument innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Riskera aldrig mer än du har råd att förlora. Som medlem i TipToeTrading får du inte:
1. Spela in och återdistribuera innehållet på plattformen.
2. Göra tjänsten tillgänglig till någon annan än dig själv.
3. Störa eller trakassera andra medlemmar.
Om någon av ovan regler bryts, har vi rätt att omedelbart avsluta ditt medlemskap hos oss.

Disclaimer: Inga av våra tjänster innebär finansiell- eller personlig rådgivning utan endast i utbildningssyfte. Alla investeringar innebär en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Medlemskap
Vår 7 dagars prova-på-period får endast nyttjas en gång per kund. Ser vi att man missbrukar detta så har vi rätt att stänga av och blockera vederbörande för framtida medlemskap.